Zarząd

Dorota Madejska
Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Nuffield Foundation, ukończyła kurs „Marketing & Management” w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii. Do 1995 roku kierowała działem handlu zagranicznego w Rolmex S.A. W latach 1996-2003 pracowała w Wydawnictwie C.H. Beck jako Dyrektor ds. Marketingu. W 2003 r. objęła w Rolmex SA stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a od 1 lipca 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Indykpol SA, a od maja 2013 r. jej Wiceprezesem.

Feliks Kulikowski
Prezes Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, właściciel gospodarstwa rolnego na Kaszubach. Współzałożyciel spółki ROLMEX S.A. Wieloletni Prezes Zarządu ROLMEX S.A., a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach sześćdziesiątych Wicedyrektor Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, a w latach osiemdziesiątych Prezes Związku Owczarskiego w Polsce oraz Przewodniczący Rolniczej Rady Związków Branżowych. Aktywny działacz Klubu Wschodniego Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. Współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej, współzałożyciel i Przewodniczącym Rady Fundacji Semper Polonia oraz współprzewodniczy Rady Biznesu Polska-Rosja. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Alfred Sutarzewicz
Wiceprezes Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze. Od 1974 r. związany z branżą drobiarską. W latach 1974-1990 był współwłaścicielem hodowlanej fermy drobiarskiej zajmującą się hodowlą indyków i wylęgiem piskląt indyczych. Jeden z współzałożycieli spółki „ROLMEX” S.A. Wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej „ROLMEX” S.A, a od 2007 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „ROLMEX” SA. Obecnie też pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. , a wcześniej był wieloletnim Prezesem Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej

Jerzy Józefiak

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze Wieloletni dyrektor kombinatu rolnego "Powiśle" w Czerninie. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. Należał do Poselskiego Klubu Pracy, pracował w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej.

Hubert Lewna

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze . Prowadzi Gospodarstwo Rolne w Łączyńskiej Hucie. Obecnie Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Członek Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Radny z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Edmund Cymann

Posiada wykształcenie rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską. Prowadzi własne gospodarstwo rolne na Kaszubach.