Zarząd

Dorota Madejska
Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Nuffield Foundation, ukończyła kurs „Marketing & Management” w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii. Do 1995 roku kierowała działem handlu zagranicznego w Rolmex S.A. W latach 1996-2003 pracowała w Wydawnictwie C.H. Beck jako Dyrektor ds. Marketingu. W 2003 r. objęła w Rolmex SA stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a od 1 lipca 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Indykpol SA, a od maja 2013 r. jej Wiceprezesem.

Feliks Kulikowski
Prezes Rady Nadzorczej

Od wielu lat związany z branżą drobiarską, właściciel gospodarstwa rolnego na Kaszubach. Założyciel spółki ROLMEX S.A. Wieloletni Prezes Zarządu ROLMEX S.A., a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Rolmex SA oraz Indykpol SA. Były Prezes Związku Owczarskiego w Polsce oraz Przewodniczący Rolniczej Rady Związków Branżowych. Aktywny działacz Klubu Wschodniego Stowarzyszenia Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem. Współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Fundacji Semper Polonia. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członkowie Rady Nadzorczej

Jerzy Józefiak

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze Wieloletni dyrektor kombinatu rolnego "Powiśle" w Czerninie. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy. Należał do Poselskiego Klubu Pracy, pracował w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej.

Hubert Lewna

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno- rolnicze . Prowadzi Gospodarstwo Rolne w Łączyńskiej Hucie. Obecnie Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Członek Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Radny z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Teresa Sośnicka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w ramach Indywidualnego Programu Studiów, ukończyła wydziały: Finansów i Statystyki, oraz Handlu Zagranicznego. Od roku 2003 związana zawodowo z firmą Indykpol. Do roku 2011 kierowała Centrum Dystrybucji Indykpolu w Nowym Targu, a także rozwijała współpracę handlową z kontrahentami słowackimi. W latach 2012 - 2021 pracowała na stanowisku koordynatora d/s logistyki w Błoniu. We wrześniu 2021 została członkiem Rady Nadzorczej Indykpol SA i Rady Nadzorczej Rolmex SA.

Edmund Cymann

Posiada wykształcenie rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską. Prowadzi własne gospodarstwo rolne na Kaszubach.