Kontakt

Rolmex S.A.

ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa

Telefon: +48 (22) 54 28 000
E-mail: rolmex@rolmexsa.pl

Nr KRS 0000124350
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 505.580,35 zł
Kapitał wpłacony 505.580,35 zł
NIP 526-020-60-20
Regon 001268986
+