Piąte, ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

2021-01-05 00:00:00

Zarząd Spółki ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą do końca stycznia 2021 r.