Działalność inwestycyjna

Rolmex S.A. poza działalnością operacyjną, przykłada dużą uwagę do inwestycji kapitałowych.

Spółka Rolmex S.A. z podmiotem zależnym WMHM Sp. z o.o. posiada 100% akcji Indykpol S.A. W czerwcu 2020 roku, po przeprowadzonym wykupie akcjonariuszy mniejszościowych Indykpol został wycofany z GPW. Rolmex S.A. posiada również 100% udziałów w spółce Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy Sp. z o.o. (W-MHM). Podmiot ten koncentruje się na uprawie dzierżawionych gruntów. Stale aktywnie poszukujemy nowych obszarów do inwestycji zarówno kapitałowych jak i bezpośrednich.